Τριπόδια Cartoni (4 cartoni) E -image (2)

cartoni tripod  g

Διαθέτουμε 4 τριπόδια cartoni με lazer κεφαλή για μέχρι 15 κιλά κάμερες.

2 τριπόδια e-image  για μέχρι 5 κιλά κάμερες.

Comments are closed.